apkreikti

apkrei̇̃kti vksm. Prieš Kūčiàs apkrei̇̃kdavo stãlą šienù ir uždeñgdavo bálta stáltiese.

.

Look at other dictionaries:

  • apkreikti — apkreĩkti, ia, àpkreikė 1. tr. K pakloti kuo, pakreikti, kad nebūtų šlapia, kad būtų minkšta: Kur šlapia kūtė, apkreik šiaudais, kad nebūtum matyti šlapumą J. Ji negali užmigti ant kieto, šiaudais apkreikto suolo sp. 2. tr. apdengti, apkloti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkreikti — antkreĩkti (dial.) tr. ant viršaus užkratyti, užkreikti: [Šaknelės] reikalingos yra medžiui dėl įsurbimo antkreiktojo mėšlo iš sugyventosios viršutinės žemės S.Dauk. kreikti; antkreikti; apkreikti; įkreikti; iškreikti; nukreikti; pakreikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkraigyti — tr. apkreikti, apdėti: Aš apkraigiau po truputį tvartus šiaudais Kal. kraigyti; apkraigyti; nukraigyti; pakraigyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkraikyti — K iter. apkreikti 1: Apkraikau šiaudais B. Apkraikyk mėšlais diegus, rugius pasėtus, kur žemė išakėjusi J. Šiaudais apkraikytas žirgas tavo J. Šiaudais visi takai apkraikyti Brs. | refl. K. kraikyti; apkraikyti; įkraikyti; iškraikyti; pakraikyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkreikšti — apkreĩkšti, čia, àpkreikštė tr. apkreikti, apšiukšlinti: Kiemas apkreikštas visokiom šiukšlėm Kp. | refl.: Jie apsikreĩkštę, apsigrozdoję Pl. kreikšti; apkreikšti; iškreikšti; prikreikšti; užkreikšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmėšlinėti — 1 apmėšlinėti tr. truputį apkreikti, patręšti mėšlu: Šiek tiek apmėšlinėjau, kad nesakytų, kad ans mėšlų rugiams nevežė Brs. mėšlinėti; apmėšlinėti; išmėšlinėti; numėšlinėti; pamėšlinėti; primėšlinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmėžti — 1. tr. Š patręšti mėšlu: Rugiams reikia gerokai apmėžti dirvą rš. 2. tr. apteršti: Tas veršis žolę apmėža, daugiau nėko Vvr. 3. tr. apkreikti, apšiukšlinti: Apmėžė kepurę su šienais Šts. Apmėžti visi pašaliai, ka bjauru ir veizėt Vvr. Aplink namą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apneršti — 2 apner̃šti, ia, àpneršė 1. tr. apšiukšlinti, apkreikti: Jis sąšlavomis apneršė aslą, t. y. prikrėtė, pridrožė J. Apneršat – nušluokiat kiemuką Pj. | refl.: Sėdu apsiner̃šęs, o čia svečių pilnas kiemas Up. Apsiner̃šusi tavo asla J. 2. refl. bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšiaudinėti — tr. apkreikti šiaudais: Kiemas apšiaudinėtas, iššluok Šts. | refl. JI75, KŽ. šiaudinėti; apšiaudinėti; pasišiaudinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšiukšlinti — apšiùkšlinti 1. tr. Š, KŽ apteršti, apkreikti šiukšlėmis: Apšiùkšlino visą kiemą, negal nė pareiti Užv. | refl. Š, KŽ. 2. refl. prk. susiteršti gerą vardą: Susimildamas neapsišiùkšlink, su jais prasidėjęs Srv. šiukšlinti; apšiukšlinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.